Mój Prąd - dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych

Zastanawiasz się nad inwestycją w instalację fotowoltaiczną? W połowie kwietnia bieżącego roku ruszył kolejny nabór wniosków do programu „Mój Prąd”, który daje ogromne możliwości otrzymania dofinansowania, dzięki czemu możesz znacznie obniżyć swoje rachunki za prąd. Zobacz jak złożyć wniosek , pamiętaj, że jeśli potrzebujesz wsparcia, chętnie pomożemy Ci przebrnąć przez cała procedurę, w tym celu zapraszamy do kontaktu >> kontakt.

Program "Mój Prąd"

Najprościej rzecz ujmując celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost konsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania nią. Ponadto przedsięwzięcia muszą przyczyniać się do realizacji krajowego celu dotyczącego udziału odnawialnych źródeł energii w konsumpcji i wytwarzaniu energii oraz muszą zapewniać poszanowanie środowiska i ochronę krajobrazu, dlatego świetnie sprawdzi się tutaj zastosowanie instalacji fotowoltaicznych. Czym są OZE i dlaczego warto z nich korzystać? Zobacz jak możesz korzystać z OZE, zaoszczędzić jednocześnie dbając o nasz klimat!

Dofinansowaniu w ramach programu "Mój Prąd" podlega zakup i montaż:

 • mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych,
 • magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh,
 • magazynów ciepła – zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem,
 • systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • przedsięwzięcia polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej – przez zwiększenie mocy już istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej rozumie się zarówno dołożenie paneli fotowoltaicznych jak i przyłączenie do jednego Punktu Poboru Energii (PPE) kolejnej mikroinstalacji fotowoltaicznej z odrębnym inwerterem,
 • urządzenia magazynujące ciepło, które nie wpływają na wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej wytworzonej przez mikroinstalację fotowoltaiczną – np. zasobnik c.w.u. i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe, kocioł gazowy.

Kto może skorzystać z Programu "Mój Prąd"?

Wnioskodawcą do Programu „Mój Prąd” mogą być osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji (lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Formy dofinansowania

Łączny budżet dla naborów III oraz IV w ramach programu dla bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 855 000 000 zł! 

Dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie tzw. net-billing (wniosek o przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej złożony po 31.03.2022 r.) oraz dla rozliczających się w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej (bez zakupu i montażu dodatkowych elementów wskazanych w pkt. c) ppkt a.-c. ) nie więcej niż 4 tys. zł
   na jedno przedsięwzięcie;
  2. dla mikroinstalacji fotowoltaicznej, do której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt. c) ppkt a.-c.,
   nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  3. dla dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie

   a) magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   b) magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator
   o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   c) systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 1) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 20,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Dla osób rozliczających się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu Mój Prąd, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing, wysokość  dofinansowania w formie dotacji  wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych:

  1. Dla mikroinstalacji fotowoltaicznej dla której zakupiony i zamontowany zostanie co najmniej jeden dodatkowy element wskazany w pkt b) ppkt a.-c., nie więcej niż 2 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
  2. Dla dodatkowych elementów zwiększających auto konsumpcję energii elektrycznej w zakresie:
   a) magazynowania ciepła – (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem) – nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   b) magazynowania energii elektrycznej – (magazyn energii elektrycznej – akumulator o pojemności minimalnej 2 kWh, cena za 1 kWh nie może przekroczyć 4 tys. zł) –  nie więcej niż 7,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie;
   c) systemu zarządzania energią HEMS/EMS –  nie więcej niż 3 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła wskazanych w ppkt a i/lub b.

Dla Grantobiorców (Wnioskodawców) wskazanych w ust. 2) łączna maksymalna wysokość dofinansowania wynosi nie więcej niż 17,5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Podsumowując: czwarty nabór wniosków do programu „Mój Prąd” umożliwia otrzymanie dofinansowania do nowopowstałych instalacji fotowoltaicznych. Informacje szczegółowe o programie znajdują się na stronie internetowej > https://mojprad.gov.pl/. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu. Chętnie pomożemy również przeprowadzić Was przez wszystkie kroki otrzymania finansowego wsparcia nowej inwestycji, a także procedury i realizację montażu paneli fotowoltaicznych. Dodatkowo zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebook’u  >> https://www.facebook.com/ozepvkrakow